Problematical Questionaire - Shake The Bottle, Wake The Allen.

Sola lugnt för alla

När man skall göra det fint så kan man se till att göra det som krävs samtidigt som man också kan göra det som krävs och jag tror att det mer handlar om att få till det som krävs för alla som både vill det och kan göra det med. Så varför inte bara göra något mer för alla och det handlar om att få till något mer, något som fungerar och som är bra med. Ja, det handlar om något som är en bra sak för alla som både vill och kan. Så varför inte satsa på ett solarium i Stockholm vilket jag tror är en bra ide, något som kan göras.